Föreläsare: Anna Numell & Susanne Törnqvist
Längd: 20 min
Tid och plats: Fredag 28 juni 17.20-17.40 Rotundan

En informativ föreläsning om behandlingsformen kraniosakral terapi, en terapiform som är på stark frammarsch i Sverige och som effektivt stöttar kroppen vid såväl utbrändhet och utmattningssyndrom, som fysiska som emotionella eller mentala obalanser. Föreläsningen ger en inblick i hur en behandling går till och varför den är så gynnsam.