Halmstad växer snabbt och redan år 2050 beräknas vi vara 150 000 invånare. Staden måste utvecklas både smart och hållbart. Det finns en gemensam vision om en dynamisk stadskärna som är full av liv större delar av dygnet. Människor ska känna sig välkomna och trivas genom mötesplatser som är både inbjudande och lätta att komma till.
Under Art of Living vill vi ge besökare på Norre torg ett forum att prata om hur staden ser ut år 2050. Vad äter och dricker vi? Vad lyssnar vi på för musik och hur umgås vi?

DETTA KOMMER ATT HÄNDA PÅ NORRE TORG

Fler programpunkter kommer läggas till löpande

Speakers Corner med Bollen Valencia

Free Expression Space

Fab lab

Komtek

Dumpa